KBT samtal

KBT SAMTAL

 

Lider du av ångest, låg självkänsla, oro eller ängslan? Har du problem i relationer eller upplever du en livskris? Vill du bli av med en fobi?

 

Tillsammans kan vi förändra din situation. Jag är noga med att du ska känna dig bekväm och att vi anpassar terapin efter dig!


KBT betyder kognetiv Beteendeterapi och är en terapiform som målriktat och strukturerat tittar på det som är aktuellt här och nu, snarare än att ägna sig åt det förflutna.


Tankar, känslor och dåligt beteende hänger ihop och påverkar alla varandra och kan förklara mycket av det dåliga måendet vi har. Utan förutfattande meningar eller dömande så försöker jag hjälpa patienten till nyinlärning och nya insikter.


Karakteristiskt för KBT är också att vi är mer intresserade av problemlösning än av orsaker, och att vi intresserar oss för hur vårt beteende påverkas av våra tankar. Ett av det viktigaste målen med denna terapiform är att via tankar, beteende och språket lära patienten justera och kunna leva med sina känslor. Detta utesluter dock inte att man försöker få en förståelse för vilket bagage som kan påverka oss i nuet.


Vid fobi: Där jobbar jag med exponering. Det innebär att man gradvis utsätter sig för det man har svårt för i hanterbara steg. Så pass länge att rädslan och ångesten minskar såkallat ominlärning.


Genom att lära dig att undvika tankemisstag, så kommer att märka att du kan motverka ångesten och oron och ta dig ur dysterhet och sänka din stressnivå. Att känna ångest, oro eller depression är något alla människor gör ibland. Men om man lider av det ofta och i många situationer kan det begränsa ens liv i större utsträckning än nödvändigt. Det är när vi inte tänker klart som man utvecklar och förstärker känslor av oro, ångest, skuld, vrede och stress. Du kanske har hört från vänner och jobbar kompisar: gaska upp dig!... så farligt är det ändå inte!... om du "bara" tänker positivt kommer allt att ordna sig! Men inse: alla gör vi misstag, alla tänker fel ibland och aggerar utifrån det. Men du är inte ensam och vi alla är sårbara.


Tveka inte att kontakta mig vid frågor eller funderingar.


Du är välkommen att boka en tid hos mig. Första samtalet är kostnadsfritt, därefter lämnar jag ett kostnadsförslag.


Kontakt


Telefon: 076-814 04 14

Email: bluckertanette@hotmail.comJag jobbar i Hallsberg Måndag och Torsdag. Tisdag, Onsdag och Fredag finns jag i Örebro.