Startsida

Lider du ofta av ångest, låg självkänsla, oro, ängslan? Har du problem i relationer eller upplever du en livskris?

Vill du bli av med din fobi?

DET ÄR VIKTIGT

VAD VI TÄNKER.

VÅRA TANKAR BLIR

VÅRA KÄNSLOR OCH

VÅRA KÄNSLOR BLIR VÅRA HANDLINGAR.

VAD VILL DU

TÄNKA OCH

KÄNNA IDAG?


KBT-samtal

 

KBT betyder kognetiv Beteendeterapi och är en terapiform som målinriktat och strukturerat tittar på det som är aktuellt här och nu, snarare än att ägna sig åt det förflutna.


Tankar, känslor och beteende hänger ihop och påverkar alla varandra och kan förklara mycket av det dåliga måendet vi har. Utan förutfattande meningar eller dömande så försöker man hjälpa patienten till nyinlärning och nya insikter.


Karakteristiskt för KBT är också att vi är mer intresserade av problemlösning än av orsaker, och att vi intresserar oss för hur vårt beteende påverkas av våra tankar.

Beteendeterapeutiska föreningen KBT samtal Örebro Hallsberg

MASSAGE

 

En massageterapeut har mer kunskap än massören i sjukdomslära, skadelära, fysiologi, muskelfunktionsdiagnostik och behärskar förutom massage och muskeltöjningar, ytterligare en eller flera massageterapeutiska metoder.


En massageterapeut jobbar direkt med behandling av specifika skador och besvär i rörelseapparaten. samt med kroppens mjukdelsvävnader (hud, bindväv och muskler).


För medlemskap som massör i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund är kravet att vara certifierad av Branschrådet Svensk Massage.


Källa: Alternativ Medicin, Albert Bonniers Förlag Massörers verksamhet och yrkesansvar, Branschrådet Svensk Massage

Svensk massage certifierad massör Örebro Hallsberg
Kroppsterapeuternas yrkesförbund Örebro Hallsberg


KBT-samtalFörsta samtalet är kostnadsfritt.

Därefter lämnar jag ett kostnadsförslag


MassageMassage 30 min
Massage 45 min
Massage 60 min

Massage 75 min

Massage 90 min

   Massage kombinerat med KBT-samtal

  I vissa fall kan massage förenkla samtalet. Därför kombinerar jag samtal med massage.

   


   FÖRDELAR


   Hjälper att reducera
   huvudvärk och migrän

   Lindrar kronisk smärta och stela muskler


   Förbättra ditt mälmående


   Få hjälp med dina negativa tankar


   Kontakt


   Telefon: 076-814 04 14

   Email: bluckertanette@hotmail.com   Jag jobbar i Hallsberg Måndag och Torsdag. Tisdag, Onsdag och Fredag finns jag i Örebro.